Tedavisini Yürüttüğüm Hastalıklar


Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları


Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve İlişkili Bozukluklar


Travma ve Stres Etkenleri İle İlişkili Bozukluklar


Depresif Bozukluklar


Bipolar ve İlişkili Bozukluklar


Şizofreni Spektrumu ve Diğer Psikotik Bozukluklar


Somatik (Bedensel) Belirti ve İlişkili Bozukluklar


Psikosomatik Bozukluklar


Dissosiyatif Bozukluklar


Uyku Bozuklukları


Beslenme ve Yeme Bozuklukları


Cinsel İşlev Bozuklukları


Yıkıcı Davranış, Dürtü Kontrolü ve Davranım Bozuklukları


Madde Kullanımı ve Bağımlılık İle İlişkili Bozukluklar


Kişilik Bozuklukları

Uyguladığım Tedaviler


Psikiyatrik Muayene / Değerlendirme


Psikiyatrik Bozuklukların İlaç İle Tedavisi


Psikoterapiler

 • Varoluşçu Psikoterapi
 • Psikodrama
  • Monodrama
  • Psikodramatik Grup Terapisi
 • Dinamik Yönelimli Destekleyici Psikoterapi
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi
 • Eklektik Yaklaşım
 • Soruna Yönelik Terapiler ve Danışmanlık Hizmetleri
  • Travma Terapileri
  • Cinsel Terapi
  • Aile / Çift Terapisi ve Danışmanlığı
  • Bağımlılık Tedavisi / Terapisi ve Danışmanlığı
  • Yas Terapisi