HAKKIMDA


Özgeçmiş

1985 Üsküdar doğumluyum. İlk ve orta okulu Ümraniye Ahmet Yavuz İlkokulu ve Haşim İşcan İlköğretim okullarında okudum sonrasında Kadıköy Anadolu Lisesinden mezun oldum. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans eğitimimi tamamladım. Tıp fakültesini bitirdikten sonra pratisyen hekim olarak Ağrı Doğubayazıt Toplum Sağlığı Merkezine atandım. Doğubayazıt Devlet Hastanesinde acil doktoru ve Doğubayazıt Karabulak Köyü Sağlık Ocağında aile hekimi olarak mecburi hizmetimi bitirdim. 2014 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikiyatri asistanlığına başladım. 2018 yılında psikiyatri uzmanı olarak Sivas Numune Hastanesine atandım. Sivas Numune Hastanesinde psikiyatri uzmanlığı ve Sivas Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi görevlerinde bulundum. Şu anda Kadıköy 'de Moda Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezinde kendi muayenehanemde hastalarımı ve danışanlarımı kabul etmekteyim. Psikiyatri ve psikoterapi eğitimlerimin yanında aynı zamanda felsefe bölümünde yüksek lisans yapmaktayım.


Eğitimler ve Kurslar

Katıldığım Önemli Eğitimler ve Kurslar

 1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Kliniği- Tıpta Uzmanlık Eğitimi- Psikiyatri 2014-2018
 2. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi-Tıp Eğitimi. 2005-2012
 3. Abdulkadir Özbek Psikodrama Ensitütüsü- Psikodrama ve Grup Psikoterapileri Eğitimi-(Başlangıç/48 saat; Temel Aşama Tamamlandı/480 saat, İleri Aşama ve Grup Süpervizyonları/480 saat, devam etmekte-4.yıl)
 4. Temel Varoluşçu Analiz,2016-2017. Varoluşçu Akademi,İstanbul (96 saat).
 5. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği- Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi, 2016. (50 saat).
 6. Psikodinamik Psikoterapi Süpervizyonu-Prof. Dr. Mine Özmen- TPD İStanbul Şubesi,2016. (32 saat)
 7. Psikanalize Giriş Seminerleri,2016-2017.İstanbul Psikanaliz Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği.
 8. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi Travma Terapileri Grubu,2017-2018. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Merkezi.
 9. Dünya Sağlık Örgütü Problem Management Plus (PM+)/Sorun Çözme Yaklaşımı Eğitici Eğitimi,2020.
 10. Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozukları Temel Eğitim 1.Kısım, CETAD, 2020.


Konferanslar ve Seminerler

Panelist ya da Konuşmacı Olarak Katıldığım Konferans ve Seminerler

 1. Pandemide Olağandan Patolojiye Ruhsal Etkilenme ve Toplumsal & Bireysel Korunma (2020). 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Online
 2. Eleştirel Psikiyatri Okumaları: Deleuze ve Guattari - Bir Üretim Süreci Olarak Arzu (2020) . 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Online
 3. İzmir Depremi Sonrası Ortaya Çıkan Belirtilerde Yönlendirme İlkeleri,(2020). İzmir Depremi Sonrası Psikososyal Destek Hizmetleri, Online
 4. Felsefeden Psikiyatriye Köprüler Kurmak: Zihin ile Bedene Bütüncül Bir Yaklaşım (2020) 12. Anksiyete Kongresi, Online.
 5. Spinoza Psikiyatriye Umut Vaad Eder mi? (2020) 6. Psikiyatri Kış Okulu/Antalya.
 6. Mitostan Logosa Ölüm ve Ölüm Kaygısı (2019) 23. TPD Klinik Eğitim Sempozyumu/Bahar Kongresi.
 7. Ekip Çalışması ve İletişim Becerileri (2019-2020).Sivas Numune Hastanesi Yoğun Bakım ve Acil Hemşirelerine Yönelik Sertifikasyon Programı Eğitimi.
 8. Gebelerde Ruh Sağlığı (2019). Sivas İl Sağlığı Müdürlüğü Birinci Basamak Çalışanlarına Yönelik Eğitim.
 9. Psikolojik Dayanıklılık (2019).Sivas Numune Hastanesi 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü- Sivas İl Sağlığı Müdürlüğü.
 10. Kendiliğin Fenomenolojisi ve Ontolojisi (2018) 22. Türkiye Psikiyatri Derneği Klinik Eğitim Sempozyumu/Bahar Kongresi.
 11. Varoluşçu Psikoterapiler (2018). Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi.
 12. İhanet Travması Kavramının Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi (2017) 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 13. Psikiyatrik Hastalıkların Sınıflandırılmasında Boyutsal Yaklaşıma ve Kategorik Yaklaşım (2017) 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 14. Travma ve Dissosiyasyon (2017) Bakırkö Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Merkezi.
 15. Psikanalitik Perspektiften Dürtüsellik (2017) Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Merkezi.
 16. Heinz Kohut ve Kendilik Psikolojisi (2016). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Merkezi.
 17. Bakırköy'de Asistan Deneyimi (2017) 21. TPD Klinik Eğitim Sempozyumu/Bahar Kongresi.
 18. Psikiyatrik Hastalıklar ve Suç (2016). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli Psikiyatri Kliniği.
 19. Ödül Sistemi ve Madde Kötüye Kullanımı (2015). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniği.
 20. Şizotipi Merceğinden Şizofreniye Bakış (2015) Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği.
 21. Bipolar Bozukluk ve Lityum (2015). Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği.
 22. Şizofreni ve Yeme Bozuklukları (2014). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi Çarşamba Seminerleri.


Tez, Çalışmalar ve Posterler

 1. Baltaci, E; Yıldırım, E.A. (2018). Panik Bozukluğunda Çocukluk Ayrılma Anksiyetesi İle Ölüm Kaygısı Arasındaki İlişki.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıpta Uzmanlık Tezi, İstanbul.
 2. Karşıdağ,Ç; Alpay, N; Kaya, D; Baltacı, E; Duran, M (2014). Kendine Gömme( Self-Embedding) Davranışı Üzerine Bir Olgu Sunumu. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi.
 3. Alpay, N; Baltacı, E. (2014) Şizofreni ve Anoreksiya Nervoza Eşhastalınımı Üzerine Olgu Sunumu .50. Ulusal Psikiyatri Kongresi.


Aldığım Görevler

 1. Türk Tabipleri Birliği/ İstanbul Tabip Odası Üyesi
 2. Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Üyesi
 3. Kadıköy Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Üyesi
 4. Türkiye Psikiyatri Derneği Psikiyatri ve Felsefe Çalışma Birimi Koordinatörlüğü, 2018-2020.
 5. Türkiye Psikiyatri Derneği Psikiyatri ve Felsefe Çalışma Birimi Eş Koordinatörlüğü,2020-.
 6. İstanbul Tabip Odası ve SES Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Temsilcisi, 2014-2018


İlgi ve Çalışma Alanlarım

 1. Travma Terapileri
 2. Varoluşçu Terapi
 3. Psikodrama ve Monodrama
 4. Psikiyatri ve Felsefe
 5. Psikopatoloji Çalışmaları
 6. Bireysel Terapiler
 7. Grup Terapileri
 8. Kaygı Bozuklukları
 9. Depresyon
 10. Şizofreni
 11. Bipolar Bozukluk