UZM. DR. ERSİN BALTACI

PSİKİYATRİST PSİKOTERAPİST

PSIKETHICA İSTANBUL
PSİKİYATRİ & PSİKOTERAPİ - MODA KADIKÖY

Kadıköy’de Moda Mühürdar caddesinde bulunan muayenehanemde hastalarımı ve danışanlarımı yüz yüze ve online olarak kabul ediyorum.

Merkezimizde psikiyatrik ve psikolojik değerlendirme, danışmanlık, ilaçla tedavi ve terapi hizmetleri vermekteyim.

Hem bireysel terapiler hem de grup terapileri alanında çalışmaktayım.

Pandemi dolayısıyla grup terapileri çalışmalarıma ara vermekle beraber; pandemiye yönelik gerekli önlemler alarak bireysel, çift ve aile görüşmelerine devam etmekteyim.

İlk görüşmede yapılan psikiyatrik değerlendirme sonrası her tedavinin kişisel olduğu ilkesiyle gerektiğinde ilaç tedavisiyle ya da konuşarak yapılan psikoterapi seanslarıyla tedavi sürecini hastalarımla/ danışanlarımla birlikte planlamaktayız.

Konuşarak yapılan psikoterapi seanslarının yanında eylemin, sembollerin ve canlandırmanın betimletici özelliklerini de psikodramatik olarak seanslarımda kullanmaktayım.

Varoluşçu yönelimli, psikodramatik, monodramatik, dinamik ve bilişsel davranışçı yöntemlerle hastaların ve danışanların rahatsızlıklarını incelemeye, gerekleri ve hedefleri doğrultusunda yaşantılara derinlemesine ışık tutmaya ve zihinsel süreçleri hastalar ve danışanlarla beraber aydınlatmaya çalıştığımız, psikoterapötik yaklaşımla hastalarımı ve danışanlarımı görmekteyim.

Psikethica İstanbul Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi adını verdiğimiz Kadıköy Moda'da bulunan Psikiyatri ve Psikoterapi merkezimizde yetişkin hastaların alanında uzman psikoterapistlerce psikiyatrist denetiminde tedavileri yürütülmektedir.

Merkezimiz sadece bir muayenehane değil aynı zamanda alanda araştırma yapan, gelişmeleri takip eden, alana fikir ve katkı sunan bir merkez olmayı hedeflemektedir.